TÄHTISEURA

VALKO-PALLO RY

VALKO-PALLO ON TÄHTISEURA

OLEMME TÄHTISEURA-OHJELMAN TENNISSEURA #13

Tähtimerkki on urheiluseurojen yhteinen laatutunnus, joka viestii seuran laadukkaasta ja vastuullisesta toiminnasta.

Tähtimerkin saavuttaneet seurat täyttävät Olympiakomitean ja lajiliiton Tähtiseura-ohjelman laatutekijät. Tähtiseuraohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kehittämä laatuohjelma, joka tukee suomalaista urheiluseuratoimintaa ja sen elinvoimaa.

Tähtimerkin omaavat seurat ovat seuratoiminnan edelläkävijöitä. Tähtiseurat ovat toimintatavoiltaan moderneja, innovatiivisia ja vastuullisia toimijoita. Tähtiseuroissa yhteisöllisyys on toiminnan kulmakivi. Seuran jäseniä kuullaan ja kannustetaan tasavertaisesti sekä toivotetaan uudet liikkujat tervetulleiksi mukaan toimintaan.

Lähes 600 seuraa – 45 eri lajista – omaa Tähtimerkin. Ennen Tähtimerkki-tunnusta seurat käyvät läpi Tähtiseura-laatuohjelman kehittämisen polun, jonka päätteeksi seura auditoidaan. Auditoinnin jälkeen seuralle myönnetään Tähtimerkki-laatutunnus.

Valko-Pallo on suorittanut vuonna 2023 Suomen Tennisliiton laatuseuraohjelman ensimmäisen tason ja Tennisliiton vastuullisuusmerkin. Ensimmäinen taso koostuu lasten ja nuorten sekä aikuisten laadukkaasta toiminnasta.

Valko-Pallo on mukana Tennisliiton Kilpa-ja huippuseuraprosessissa yhdessä HVS, TATS, Smash, GT, Sata, HLK, TVS, ÅLK ja HTK kanssa. Seuraavaksi Valko-Pallo suuntaa kohti kilpaseuratason auditointia.